In

Tư vấn quản lý khách sạn và khu nghĩ dưỡng

Kinh nghiệm và những thành tích đã được ghi nhận của chúng tôi có thể giúp tư vấn cho Quý vị tự mình xây dựng, định hình mô hình quản lý tòan bộ hoạt động tài sản của mình từ việc tìm nguồn nhân lực và duy trì đào tạo chuyên môn, thiết kế và định giá sản phẩm và dịch vụ, lên chiến lược kinh doanh, tiếp thị và quảng cáo, công tác duy tu, bảo trì và mở rộng đầu tư cùng việc quản lý tài chính chặt chẽ nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí ở mức thấp nhất và nâng mức hiệu suất đầu tư cao nhất.